ปภ.ขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน สร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ข่าวทั่วไป Wednesday December 20, 2017 14:27 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" พร้อมสานพลัง "ประชารัฐ" ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 มุ่งขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงวางระบบช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และมาตรการสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ เพื่อสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561ให้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัยในทุกมิติ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนจึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" พร้อมสานพลัง "ประชารัฐ" ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ช่วงควบคุมเข้มข้นวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 มุ่งขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกวดขันความพร้อมของผู้ขับขี่ รวมถึงใช้กลไกสถาบันครอบครัว การเคาะประตูบ้าน และการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อป้องปรามพฤติกรรมสี่ยงอุบัติเหตุ ควบคู่กับการจัดตั้งด่านชุมชนบนถนนสายรอง และประสานอาสาสมัครเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน อีกทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนผ่านผ่านช่องทางสื่อและกิจกรรมการรณรงค์ 2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินมาตรการ "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" อีกทั้งแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย มิให้มีสิ่งกีดขวางและบดบังเส้นทาง อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ด้วยการเปิดทางช่องทางพิเศษและเตรียมจุดพักรถบนเส้นทางสายต่างๆ 3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ โดยคุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะ ทั้งรถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทาง พร้อมส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทาง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหยุดขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ และเข้มงวดรถที่บรรทุกน้ำหนักเกิน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน 4. มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยประสานจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านวางแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 5.มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำโดยตรวจสอบท่าเทียบเรือ โป๊ะเทียบเรือ และเรือโดยสารให้มีความปลอดภัย อีกทั้งดูแลความปลอดภัยในการโดยสารเรือ ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ชูชีพให้เพียงพอ และจัดทีมกู้ภัยทางน้ำให้พร้อมปฏิบัติการทันท่วงที 6.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยประสานสถานพยาบาลจัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ อย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการวางระบบการติดต่อสื่อสาร และเชื่อมโยงการประสานแจ้งเหตุ รวมถึงการส่งต่อผู้ประสบเหตุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งให้ข้อมูลการประกันภัยและความคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ให้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัยในทุกมิติ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ