โพรเทคส์นำทีมจับมือ กรมอนามัย, สำนักฯการศึกษาขั้นพื้นฐาน USAID และ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2550 08:46:08 น.
กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--โฟร์ฮันเดรท

โพรเทคส์นำทีมจับมือ กรมอนามัย, สำนักฯการศึกษาขั้นพื้นฐาน USAID และ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย มอบรางวัลประกวดสุดยอดแผนรณรงค์การล้างมือระดับประเทศ

ผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ สบู่สุขภาพผิวอันดับ 1 ร่วมมือกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดงานมอบรางวัลให้โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแผนรณรงค์ มือสะอากปราศจากไข้หวัดนก ระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ

โครงการ “มือสะอาด ปราศจากไข้หวัดนก” มีกิจกรรมหลักในการกระตุ้นและสอนเรื่องของการล้างมือ 7 ขั้นตอนให้กับนักเรียนและจัดประกวดแผนรณรงค์การล้างมือเพื่อป้องกันไข้หวัดนกในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งกิจกรรมการประกวดนี้ได้เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน 2550 โดยเริ่มจากการจัดประชุมสัมมนา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯให้กับเจ้าหน้าที่เขตการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่โรงเรียนในสังกัดของตนได้อย่างทั่วถึง และมีการจัดทำอุปกรณ์สื่อการสอนต่างๆ อาทิเช่น โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ และสื่อสาระสนเทศ เรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกวิธีไปยังโรงเรียนต่างๆกว่า 24,000 แห่ง ทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ นายมูกูล ดิออรัส กรรมการผู้จัดการบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) กล่าวว่า โครงการมือสะอาด ปราศจากไข้หวัดนกนี้ จัดทำขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในชุมชน โดยเฉพาะการดูแลการล้างมือให้สะอาดถูกวิธี 7 ขั้นตอน ซึ่งทางผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ได้ให้ความสำคัญกับโครงการ การรณรงค์การล้างมือที่ถูกวิธี ภายใต้ชื่อโครงการมือสะอาด ปราศจากโรคมาเป็นปีที่ 6 แล้ว และในปีนี้เน้นหนักถึงการรักษาความสะอาดโดยการล้างมือเพื่อห่างไกลจากโรคไข้หวัดนก ทั้งนี้ทางผลิตภัณฑ์โพรเทคร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 5 องค์กร มีการจัดการประกวดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ใน

การรณรงค์การล้างมือ 7 ขั้นตอนให้ถูกวิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 โรงเรียน จากแผนงานที่ส่งเข้ามาทำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงอย่างมากของนักเรียนในการทำแผนรณรงค์การล้างมือ และมีการนำส่งแผนโครงการเข้าประกวดกันเป็นจำนวนมาก ทางผลิตภัณฑ์โพรเทคส์มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุน โครงการดี ๆ เช่นนี้ต่อไป เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคน

สำหรับการจัดงานมอบรางวัลโครงการมือสะอาดปราศจากโรคไข้หวัดนกนี้ทางคณะผู้จัดงานได้จัดขึ้น ณ ลานน้ำพุ ห้างซีคอน สแควร์ โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 คือ โรงเรียน โสกน้ำข้าว จังหวัดอุดรธานี รองชนะเลิศลำดับที่ 1 คือโรงเรียน หุบกระทิง จังหวัดราชบุรี และรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียน บ้านแหล่งควาย จังหวัดเลย

นอกจากการมอบรางวัลแล้ว ภายในงานเรายังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ ภาพรวมของโครงการมือสะอาดปราศจากไข้หวัดนก และแสดงผลงานของนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบอีกด้วย และเรายังจัดให้มีซุ้มกิจกรรมประชาสัมพันธ์การล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกวิธี พร้อมกับเกมส์สันทนาการ โดยทางผู้จัดก็ได้รับความร่วมมือจากศิลปิน ดารา อาทิเช่น คุณ ปอ ทฤษฎี หสวงษ์ คุณ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกร และ คุณปุ้ย พิมลวรรณ ศุภยางค์ มาร่วมสร้างสีสัน และให้ความบันเทิงในกิจกรรมส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

นำเสนอข่าวในนาม บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดย บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง โทร. 081—913-1291, 02-362-4124
ข่าวที่เกี่ยวข้อง