โครงการกระบอกเสียงลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเดินหน้าเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 3 มกราคม 2561 09:32:28 น.
กรุงเทพฯ--3 ม.ค.--มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โครงการกระบอกเสียง 1 ในโครงการดี ๆ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ โครงการกระบอกเสียงยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าที่จะจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับผู้ที่สนใจรวมถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.6 ได้วางแผนการเลือกสถาบันที่มีคุณภาพในการศึกษาต่อ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่มัสยิดในช่วงวันศุกร์ร่วมกับชาวบ้านระหว่างการเดินทางมาละหมาดซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกคน โดยในภาคการศึกษาหน้าทางศูนย์รับสมัครยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ผู้ที่สนใจตลอดปีการศึกษา 2560 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพกลับมาช่วยเหลือสังคมต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง