นิด้า จัดงานแถลงข่าวและเสวนา Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT2018)

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 12:48:51 น.
กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยทางศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ร่วมกับสมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยได้จัดโครงการประกวด Property Export Awards Thailand 2018 ( PEAT 2018) โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาปนิกสยาม การเคหะแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เพิ่มขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จึงมีการเสวนาในหัวข้อ ''ส่องอนาคตการส่งออกอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2018" ทางศูนย์วิจัยฯ พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดงานและ ร่วมเสวนา ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักด์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง