กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศวิสัยทัศน์สู่การเป็น Makers Nation ยกระดับ Startup ให้บริการแพลตฟอร์ม IoT เชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- อังคารที่ 16 มกราคม 2561 14:25:35 น.
กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศวิสัยทัศน์สู่การเป็น Makers Nation ยกระดับ Startup ให้บริการแพลตฟอร์ม IoT เชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0

ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น . ณ Business Center อาคาร D กลุ่ม Innovation Cluster II :INC2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประกาศยกระดับ "NETPIE" แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) Platform สู่การให้บริการในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) และทดลองให้บริการมากว่าสองปี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางด้าน IoT ทั้งในและต่างประเทศ ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0

กำาหนดการ
เวลา 10.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน
เวลา 11.00 น. แถลงข่าว

• ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงวิสัยทัศน์สู่การเป็น Makers Nation พร้อมการยกระดับ Startup ให้บริการแพลตฟอร์ม IoT เชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0

• นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำารงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด กล่าวถึงเป้าหมายการให้บริการแพลตฟอร์ม IoT ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม NETPIE (เนคเทค-สวทช.) มาให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

• ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

หมายเหตุ: มีรถตู้รับส่ง ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารโยธี รถออกเวลา 09.15 น. ติดต่อ นัทธ์หทัย ทองนะ (เน) 093 598 2496 สนใจกรุณายืนยันการร่วมเดินทาง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง