ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 มกราคม 2561 12:48:04 น.
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้ประชุมหารือข้อราชการกับนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และประชุมร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โครงการตลาดไร้เงินสด (ตลาดวัดตระพังทอง) การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั้งเครื่อง EDC ของร้านธงฟ้าประชารัฐ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย อาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง