อวานี ขอนแก่น มอบทุนการศึกษาไฮเน็ค (Heinecke Foundation)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 08:49:19 น.
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

คุณเนาวรัตน์ อรุณคง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบทุนการศึกษา โดยมูลนิธิ ไฮเน็ค (Heinecke Foundation) ประจำปี 2560 แก่บุตรธิดาของพนักงาน และนักเรียนในจังหวัดขอนแก่นที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลน ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 ทุน เพื่อเป็นการส่งแสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง