ภาพข่าว: บมจ. ซินเน็ค(ประเทศไทย) ผสานความร่วมมือวิจัยพัฒนาไอซีที กับคณะวิศวลาดกระบัง

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 10:59:25 น.
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

สู่ยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย) ผู้นำเทคโนโลยีไอซีทีในประเทศไทย โดย คุณระวิทย์ สินสุข ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและทีมงาน สานพลังความร่วมมือวิจัยพัฒนาความก้าวหน้าไอซีที กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี? ผศ. อัครเดช วัชระภูพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี และคุณสุวิทย์ ก้อนนิล หัวหน้ากิจการนักศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ และการสร้างสรรค์ต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมก้าวสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง