ภาพข่าว: เปิดค่าย IBot Camp 2017 เพื่อเยาวชนไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 11:49:16 น.
กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

เอไอและหุ่นยนต์กำลังมีบทบาทในวิถีชีวิตและโลกยุคใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี , รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี และผศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดค่าย IBot Camp 2017 แก่เยาวชนนักเรียนได้มาสนุกกับการเรียนรู้โลกเทคโนโลยีเอไอหุ่นยนต์ ค้นพบศักยภาพและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญและทีมพี่นักศึกษาจากชุมนุมโรบอท มาให้ความรู้และสอนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐาน ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง