คนก่อนวัยเกษียณและผู้สูงอายุวัยต้น ยังสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 15:06:49 น.
กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ISMED และ OKMD ขอเชิญบุคลากรวัยทำงาน คนก่อนวัยเกษียณ อายุ 55-60 ปี และผู้สูงอายุวัยต้น อายุ 61-70 ปี ร่วมตอบแบบสอบถาม ให้ ISMED และ OKMD รู้ถึงความต้องการประกอบอาชีพ ข้อมูลจากการสำรวจจะนำไปจัดทำชุดองค์ความรู้สำหรับผู้สูงวัย และการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพและส่งเสริมการสร้างรายได้สำหรับผู้สูงวัย

แบบสอบถามมี 3 ตอน (ตอนที่ 1 ตอบทุกคน ส่วนตอนที่ 2 และ 3 ให้เลือกตอบตามความต้องการประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุงาน)
สอบถามรายละเอียด โทร.0-2564-4000 ต่อ 4102 (คุณดวงเนตร)
คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม
https://goo.gl/forms/f0ydro3vCTWubJPf1
ดาวน์โหลดแบบสอบถาม
http://www.ismed.or.th/2018/01/seniorcareer/
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง