กปภ. จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กรมอนามัย และ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 16:29:06 น.
กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--การประปาส่วนภูมิภาค

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 1508 อาคาร 1 ชั้น 5 กปภ. สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการรับรองแนวทางจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ของ กปภ. พร้อมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำประปาสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของประชาชน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง