ก.แรงงาน อัพเกรดแรงงานไทยต้องได้ภาษา ก.แรงงาน เร่งฝึกภาษาต่างประเทศให้แรงงานไทย ย้ำ ต้องรู้อย่างน้อย 2 ภาษา ญี่ปุ่น จีน เกาหลีมาแรง

ข่าวทั่วไป Wednesday January 24, 2018 10:10 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทย มีแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนกว่า 60,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศแอฟริกา กลุ่มประเทศเอเชีย กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ และกลุ่มประเทศออสเตรเลียและโอเชียเนีย ข้อมูลแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศในปี 2560 ซึ่งมีแรงงานไทยไปทำงานมากเป็นอันดับหนึ่งคือกลุ่มประเทศเอเชีย ได้แก่ ประเทศไต้หวัน จำนวน 23,544 คน ญี่ปุ่น จำนวน 7,429 คน และสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 6,057 คน นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานหลายเดือน ปีหนึ่งๆ นับหลายแสนคน
นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบกิจการหลายแห่งมีความต้องการแรงงานที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือมีความรู้ภาษาอื่นๆ ซึ่งจะพิจารณาเป็นอันดับแรกและจากการลงพื้นที่ EEC
เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ต้องการให้ กพร. เพิ่มทักษะด้านภาษาให้กับแรงงาน ทั้งแรงงานใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานและคนทำงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการด้วย ซึ่งยังขาดทักษะด้านนี้เป็นจำนวนมาก ในปี 2561 กพร.จึงจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาท้องถิ่น และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งเป้าหมายฝึกกว่า 14,000 คน ดำเนินการแล้ว 3,581 คน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่องการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศ
การพัฒนาทักษะในด้านภาษา นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับแรงงานไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นแล้ว ยังเพิ่มโอกาสในการทำงาน การเลื่อนระดับ การขึ้นเงินเดือน หรือได้รับคัดเลือกให้ติดต่อประสานงานด้านธุรกิจกับสถานประกอบกิจการในต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่มากขึ้น ซึ่งการฝึกอบรมด้านภาษานั้น อบรมฟรี มีระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง เน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติ ใช้สื่อสารในการทำงานและชีวิตประจำวันได้
จังหวัดที่มีเป้าหมายดำเนินการฝึกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 ได้แก่ ภาษาพม่า สมัครได้ที่ สพร.8 นครสวรรค์ สพร.21 ภูเก็ต สนพ.กาญจนบุรี สนพ.ระนอง ภาษาอังกฤษ สมัครได้ที่ สพร.3 ชลบุรี,
สพร.5 นครราชสีมา, สพร.20 เชียงราย, สนพ.อำนาจเจริญ ภาษาญี่ปุ่น สมัครได้ที่ สพร.14 ปทุมธานี,สนพ.ฉะเชิงเทรา, สนพ.มหาสารคาม, สนพ.สระบุรี, บางจังหวัดมีแผนฝึกในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม หากสนใจสามารถสอบถามได้โดยตรง หรือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th
หัวข้อ กำหนดการฝึกอบรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 245 4035 หรือสายด่วน 1506 กด 4


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ