รองอธิการบดี ม.อ.ตรัง เป็นประธานลงนาม ธรรมนูญว่าด้วยองค์การนักศึกษา ฯ พ.ศ.2561

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 24 มกราคม 2561 17:23:44 น.
กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม 2201 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นประธานใน พิธีลงนามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พ.ศ.2561 โดยมี ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง นายกฤช แสงไกร ประธานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และตัวแทนนักศึกษา ร่วมเป็นพยาน โดยการลงนามฯ ในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้การจัดและดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดำเนินไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากขึ้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง