วธ. เผยหนังสือที่ระลึก-จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ-แผ่นพับที่ระลึก งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 11 รายการ

ข่าวทั่วไป Thursday January 25, 2018 14:40 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วธ. เผยหนังสือที่ระลึก-จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ-แผ่นพับที่ระลึก งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 11 รายการ จัดทำแล้วเสร็จแล้ว 6 รายการ อีก 4 รายการ จัดทำและเผยแพร่เดือนมีนาคม 2561
ส่วนจดหมายเหตุฉบับหลัก 1 รายการแล้วเสร็จเดือน พ.ค.นี้ พร้อมจัดทำเป็นอีบุ๊คเปิดให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลด หาอ่านได้ตามหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ และห้องสมุดปชช.ทั่วประเทศ
วันที่ 25 มกราคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดทำ หนังสือที่ระลึก จดหมายเหตุ งานพระราชพิธีฯ และแผ่นพับที่ระลึก รวม 11 รายการ ขณะนี้ดำเนินการจัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์แล้วเสร็จ 6 รายการ ส่วนอีก 4 รายการ จะดำเนินการแล้วเสร็จและแจกจ่ายในเดือนมีนาคม 2561 และอีก 1 รายการซึ่งเป็นจดหมายเหตุฉบับหลักจะดำเนินการแล้วเสร็จและแจกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2561 รวมทั้งหมด 11 รายการ
ทั้งนี้ สำหรับหนังสือที่ระลึก จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ และแผ่นพับที่ระลึก ที่จัดทำแล้วเสร็จ จำนวน 6 รายการและได้แจกจ่ายและเผยแพร่ตามบัญชีแก่หน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 1. หนังสือจดหมายเหตุ "พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย" บทกวีนิพนธ์โครงการกานท์กวีคีตการปวงประชาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 "พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์" หนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 3. หนังสือ "พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์" สมุดภาพรวมแผ่นป้ายแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9
4. จดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เป็นสารคดีบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเสด็จสวรรคต จะจัดทำทั้งหมด 37 ตอน ขณะนี้จัดทำเสร็จแล้ว 22 ตอน โดยเปิดให้เข้าชมและดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของวธ.ที่ http://www.m-culture.go.th และจะอัพโหลดเพิ่มอีก 15 ตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2561 5.นวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 6.แผ่นพับที่ระลึกเนื่องในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และจีน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนหนังสือที่ระลึก จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำต้นฉบับจำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย 1.หนังสือจดหมายเหตุ งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2561 โดย 1 ชุด มี 4 เล่ม 2.หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 โดย 1 ชุด มี 3 เล่ม ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพฯ ที่เกิดขึ้นกรุงเทพฯ 1 เล่ม ภูมิภาค 76 จังหวัด 1 เล่ม และนานาอารยประเทศ 1 เล่ม 3.หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 โดย 1 ชุดมี 2 เล่ม ประกอบด้วย ฉบับสื่อมวลชนไทย 1 เล่ม และ ฉบับสื่อมวลชนต่างประเทศ 1 เล่ม
4. พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์และพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 โดย 1 ชุดมี 2 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ และเล่มที่ 2 พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5. เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561
นายวีระ กล่าวด้วยว่า ประชาชนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหนังสือที่ระลึก จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ และแผ่นพับที่ระลึก 11 รายการ วธ. ได้จัดทำหนังสือและแผ่นพับที่ระลึก ในรูปแบบของอีบุ๊ค ซึ่งสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม http://www. m-culture.go.th รวมทั้งวธ. จะแจกจ่ายหนังสือเหล่านี้ไปยังหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทุกจังหวัด ห้องสมุดประชาชนทั่วไป ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ