โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล

ข่าวทั่วไป 31 มกราคม พ.ศ. 2561 11:12 น. —ThaiPR.net

ฟรี...สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล

บริษัท มาเหนือเมฆ คอนวัลติ้ง เน็ตเวิรค์ จำกัด ได้รับมอบหมายและกำกับดูแลโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เชิญชวน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว ที่มีศักยภาพทางการผลิต และมีความพร้อมในการพัฒนา ในเชิงการตลาดสาขาเป้าหมาย

  • ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ
  • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
  • สมุนไพรที่มิใช่อาหาร

พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 7 ราย

พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 ราย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นหรือจนครบจำนวนเป้าหมายเพื่อคัดลือก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ