โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 31 มกราคม 2561 11:12:41 น.
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--มาเหนือเมฆ คอนซัลติ้ง เน็ตเวิร์ค
ฟรี...สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล
บริษัท มาเหนือเมฆ คอนวัลติ้ง เน็ตเวิรค์ จำกัด ได้รับมอบหมายและกำกับดูแลโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เชิญชวน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว ที่มีศักยภาพทางการผลิต และมีความพร้อมในการพัฒนา ในเชิงการตลาดสาขาเป้าหมาย

- ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ
- ผ้าและเครื่องแต่งกาย
- ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
- สมุนไพรที่มิใช่อาหาร
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 7 ราย
พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 ราย
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นหรือจนครบจำนวนเป้าหมายเพื่อคัดลือก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง