กระทรวงพลังงานผนึกกำลังบริษัทรถยนต์/รถจักรยานยนต์ดันยอดใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข่าวทั่วไป Friday October 19, 2007 15:28 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์
กระทรวงพลังงาน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ร่วมแถลงผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์” ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ผู้ค้าน้ำมัน ตลอดจนสื่อมวลชน ในการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนให้หันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เตรียมขยายผลสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยให้ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการรถยนต์/รถจักรยานยนต์เป็นหัวหอกสร้างความเชื่อมั่นในการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์
ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “โครงการ มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คือส่วนหนึ่งของนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานที่มีดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการออกมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมด้านความพร้อมของวัตถุดิบและการผลิต การควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์ มาตรการจูงใจด้านราคา ควบคู่กับการจัดกิจกรรมรณรงค์และการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่าง ๆ อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นปี 2550 ที่ผ่านมา
การรณรงค์ส่งเสริมที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ เห็นได้จากยอดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ เดือน โดยยอดจำหน่ายต่อวันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงถึงระดับกว่า 5.2 ล้านลิตรต่อวันแล้ว เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวันเมื่อปี 2549 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านลิตรต่อวัน ถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 49%
ในช่วงที่ผ่านมา อัตราการใช้น้ำมันเบนซินในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 3% เนื่องจากราคาน้ำมันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ประชาชนใช้น้ำมันอย่างประหยัดและหันมาใช้พลังงานทดแทน เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และเอ็นจีวี มีผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันไม่เพิ่มขึ้นสูงตามที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยภายในสิ้นปี 2550 จะผลักดันยอดการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ขึ้นไปถึงระดับ 8 ล้านลิตรต่อวัน หรือมีอัตราการเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วถึง 129% ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงและน่าพอใจ
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ประกาศปรับลดอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ลดลงจากเดิม 90 สตางค์ต่อลิตร เป็น 70 สตางค์ต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จาก 40 สตางค์ต่อลิตรเป็น 20 สตางค์ต่อลิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด และจูงใจให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันหันมาจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์แทนน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น”
นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า “ทางสมาคมฯ ได้สนับสนุนโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อย่างเต็มที่ โดยได้มีการประสานงานขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการติดสติ๊กเกอร์ที่ฝาถังน้ำมัน และในคู่มือการใช้งานรถใหม่ ว่าสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ โดยบางบริษัทได้มีการติดสติ๊กเกอร์บนฝาถังน้ำมันและมีการระบุในสมุดคู่มืออยู่แล้ว และหลายบริษัทก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ป้ายแดงมีความมั่นใจในการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ตั้งแต่ครั้งแรก
นอกจากนั้น ยังได้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการเข้าร่วมการอบรม “มองมุมใหม่ ช่างมั่นใจ น้ำมันแก๊สโซฮอล์” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยเพื่อเสริมความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นกว่า 300 คน จาก 14 ค่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ประกอบด้วย โตโยต้า, ฮอนด้า, นิสสัน, ฟอร์ด, มิตซูบิชิ, เชฟโรเล็ต, บีเอ็มดับบลิว, เมอร์เซเดส-เบนซ์, แลนด์โรเวอร์ และวอลโว่ และรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า, ยามาฮ่า, คาวาซากิ และซูซูกิ ตลอดจนศูนย์บริการรถยนต์ บี-ควิก และ โปรเซิร์ฟ”
นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดอบรม “มองมุมใหม่ ช่างมั่นใจ น้ำมันแก๊สโซฮอล์” มีความมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการรถยนต์ช่วยเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์แก่ประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่นและหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อย่างกว้างขวางมากขึ้น และสมาคมผู้สื่อข่าวฯ พร้อมให้ความร่วมมือจัดวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทดสอบรถยนต์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้กิจกรรมที่มีประโยชน์นี้ แพร่หลายและขยายวงให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป”
โครงการ “มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมการพัฒนาน้ำมันแก๊สโซฮอล์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องและเล็งเห็นประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งในแง่ความเชื่อมั่นในคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ การประหยัดเงินค่าน้ำมัน ตลอดจนช่วยประเทศไทยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และช่วยสนับสนุนเกษตรกร
กิจกรรมที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการและให้การสนับสนุนภายใต้โครงการ “มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์” ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ร่วมกับค่ายรถยนต์ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 28 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา การรณรงค์และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างครบวงจร และต่อเนื่องทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อกลางแจ้ง สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนทางสื่ออีเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ท การสนับสนุนเพื่อจัดการทดสอบรถยนต์เปรียบเทียบคุณสมบัติน้ำมันแก๊สโซฮอล์และน้ำมันเบนซินร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ณ ทำเนียบรัฐบาลเป็นการสานต่อนโยบายสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในภาคราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้นำในการรณรงค์ และการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในส่วนภูมิภาคต่างๆ
แถลงข่าวในนาม : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม : โกวิท สว่างวารีสกุล (kovit.savangvareesakul@ogilvy.com)
จินตนา ดวงแก้ว (jintana.duangkaew@ogilvy.com)
บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ จำกัด
โทร. 0 2205 6013, 0 2205 6653

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ