ภาพข่าว: สถาบันเอไอทีลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 17:00:13 น.
กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ศ. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) และนายมงคล พฤกษ์วัฒนา (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย)อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสถาบันเอไอทีและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในโครงการ Assessment of Dioxin Emissions from Point Source in Thailand เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์การปล่อย Dioxin รวมถึงให้คำแนะนำการจัดการ Dioxin ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้ (26 ม.ค. 2561) ณ ห้องประชุม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บันทึกความเข้าใจนี้จะครอบคลุมถึงการทำวิจัย จัดสัมมนาร่วมกันและการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เพื่อการทำวิจัย การบรรยายและการหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งได้แก่ ข้อมูลวิจัย สิ่งพิมพ์และเอกสารทางวิชาการต่างๆ

"ความร่วมมือนี้จะเป็นการให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องมีเพื่อการจัดการ Dioxin อย่างมีประสิทธิภาพแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม" ศ.วรศักดิ์ กล่าว และย้ำอีกว่าความร่วมมือของสถาบันเอไอทีจะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการปล่อยสารพิษต่างๆ "การจัดการอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมการปล่อย Dioxin อย่างถูกต้องในประเทศไทย"

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ให้คำแนะนำว่าต่อไปในอนาคต การดำเนินการเช่นนี้ยังสามารถที่จะขยายไปครอบคลุมในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง