นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ Teaching Academy Award 2018

ข่าวทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 15:44 น. —ThaiPR.net

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Teaching Academy Award 2018 (7th) คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการแข่งขันด้านการสอน และการแข่งขันสื่อการสอน ประเภทนวัตกรรม Software จากแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะการสอน และการแข่งขันสื่อการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ได้จากโครงงาน มานำเสนอ งานวิจัยที่ชนะเลิศ จะได้คัดสรรส่งไปนำเสนอในระดับชาติต่อไป และส่งเสริมให้นักศึกษา มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไปตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านทักษะทางด้านวิชาการ นวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งครูช่างอุตสาหกรรม ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาระบบการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภท ดังนี้

  • - ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม
  • - ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ
  • - ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 แข่งขันการสอน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอน ด้านฮาร์ดแวร์/นวัตกรรม
  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม
  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์
  • - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอน ด้านซอฟแวร์

มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นักศึกษา คณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ควบคุมทีม ที่ปรึกษาตลอดจนกำลังใจจากประชาคม มจพ. ซึ่งเป็นส่วนหนึงในการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2018 ครั้งนี้ ได้รับรางวัลและประสบความสำเร็จสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ มจพ. สืบต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ