นักว่ายน้ำ มทร.พระนคร กวาด 9 เหรียญทอง “ล้านนาเกมส์”

ข่าวกีฬา ThaiPR.net -- อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 16:57:32 น.
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กวาด 9 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันว่ายน้ำ "กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 "หรือล้านนาเกมส์ โดยณัฐชยา บัวมาศ กวาด 3 เหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทผีเสื้อ 50 เมตร หญิง,ผีเสื้อ 100 เมตร ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง 3 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง,กรรเชียง 100 เมตร หญิง,กบ 200 เมตร หญิง

ส่วนณัฐพล พุทธรังษี คว้า 2 เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย,ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย 1เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย นอกจากนี้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองประเภทกรรเชียง 100 เมตร หญิง ได้แก่ ศศิกมล ศรีสุวรรณ์ ,ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย ได้แก่ อิสรา ต้นเจริญรัศมี ,ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย ได้แก่ ศิรเศรษฐ พงษ์หิรัญธรรศ และผลัดผสม 4X100 เมตร ทีมชาย ได้แก่ 1.คณพล อัจฉราเสถียร 2.อธิวัฒน์ ตั้งยืนยง 3.อิสรา ต้นเจริญรัศมี 4.ณัฐพล พุทธรังษี

ขณะที่เหรียญเงินประเภทฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย ได้แก่ ศิรเศรษฐ พงษ์หิรัญธรรศ,กรรเชียง 50 เมตร หญิง ได้แก่ ศศิกมล ศรีสุวรรณ์,ผลัดผสม 4X100 เมตร ทีมหญิง ได้แก่ 1.ศศิกมล ศรีสุวรรณ์ 2.ณัฐชยา บัวมาศ 3.พัชรพร เปรมปรี 4.ดุจนภา อมฤตหิรัญ และคณพล อัจฉรา คว้า 2 เหรียญเงิน ประเภทกรรเชียง 50 เมตร ,กรรเชียง 100 เมตร ชาย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง