เชิญเข้าร่วม Learning Camp: พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน เสริมภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ” ด้วยรูปแบบ Activity Based Learning

ข่าวทั่วไป Friday February 9, 2018 11:23 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "Learning Camp: Empowering Leadership for Smart Supervisor พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน เสริมภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ" ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี (2 วัน 1 คืน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างานที่ดี พัฒนาศักยภาพพื้นฐานของหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องบทบาทหัวหน้างาน การสื่อสารเพื่อบริหารงาน บริหารคน แนวคิดทางธุรกิจกับการเพิ่มผลิตภาพ ความสำคัญในการปรับปรุงงาน การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างสัมพันธภาพในงาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในแนวคิดทางธุรกิจกับการเพิ่มผลิตภาพเพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเป็นทีม และความร่วมมือในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ รูปแบบของหลักสูตรจะเป็นกิจกรรมและเกมสอดแทรกการเรียนรู้ (Activity Based Learning) ควบคู่การบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันตลอด 2 วัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าอบรมท่านอื่น สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ www.ftpi.or.th/event/21323 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 429 (วัชชิระ) 426 (กิตติมา) หรือ E-mail promotion@ftpi.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ