ภาพข่าวปลัดกระทรวงการคลังเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์

ข่าวทั่วไป 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 09:49 น. —ThaiPR.net

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้แก่ผู้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักยุทธศาสตร์ให้สามารถวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม สามารถคิดค้นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้จริงและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนางไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ห้องคริสตัล 3-4 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ