ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จัดแถลงข่าว ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยขั้นสูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 17:14:33 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.พ.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง "อุดมศึกษา" กับ "ภาคอุตสาหกรรมไทย" "ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยขั้นสูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษา"

ครั้งแรกในการหารือร่วมกัน ระหว่าง ทปอ. - ม.ราชภัฏ – เทคโนโลยีราชมงคล - เอกชน กับ คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในประเด็น

- ความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
- การผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการ
- การสนับสนุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม
มาร่วม "สยบดราม่า" บัณฑิตบัญชีดำ พร้อมรับฟังความชัดเจนนโยบายการรับบุคลากร
เข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจพร้อมกัน
ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน C ชั้น 4 ศูนย์ฯสิริกิติ์
กำหนดการสำหรับสื่อมวลชน
13.30 – 14.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
14.00 – 14.30 น. แถลงข่าว: "ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยขั้นสูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษา"
1. คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
3. ดร.พรชัย มงคลวนิช ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
4. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในประเด็น
- แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการภาคเอกชน
- ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการ
- การต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงในสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม
- แนวทางสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพบัณฑิตด้วยนโยบาย "ทปอ. พลัสพลัส"
14.30 – 15.00 น. สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลและสัมภาษณ์เพิ่มเติม พร้อมเสร็จกิจกรรม
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง