ฟิทช์ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตของธนาคารธนชาตและคงอันดับเครดิตบริษัท ทุนธนชาตจากการ เข้ามาร่วมถือหุ้นโดย Bank of Nova Scotia

ข่าวทั่วไป Tuesday September 25, 2007 16:56 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (“TBANK”) มาที่ระดับ ‘A(tha)’ จากระดับ ‘A-(tha)’ (A ลบ (tha)) อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นเพิ่มขึ้นเป็น ‘F1(tha)’ จาก ‘F2(tha)’ และยังได้เพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินขึ้นเป็น ‘C/D’ จาก ‘D’ และเพิ่มอันดับเครดิตสนับสนุนขึ้นเป็น‘4’จากระดับ ‘5’ ในขณะเดียวกันฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“TCAP”) ระยะยาวที่ ‘A-(tha)’ (A ลบ (tha)) อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F2(tha)’ และอันดับเครดิตสนับสนุนที่ ‘5’ เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา (Rating Watch Evolving) ของ TBANK และ TCAP ได้ถูกเพิกถอน แนวโน้มเครดิตของ TBANK และ TCAP มีเสถียรภาพ
อันดับเครดิตที่ฟิทช์ให้ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ TCAP ได้ทำการขายหุ้นในสัดส่วน 25% ใน TBANK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของ TCAP ให้แก่ Bank of Nova Scotia (“Scotia” ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตสากลที่ ‘AA-/F1+’) เสร็จสิ้นลง ซึ่งรวมถึงการแสดงเจตจำนงของ Scotia ที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นขึ้นอีกเป็น 49% ถ้าได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย การปรับเปลี่ยนอันดับเครดิตในอนาคต ขึ้นอยู่กับการพิจารณา การให้การสนับสนุนทางด้านการปฏิบัติการและด้านการเงินจาก Scotia และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าถือหุ้นใน TBANK ของ Scotia ต่อเครือข่ายของธนาคาร การสร้างผลกำไร กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยรวมและการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมทั้งยังช่วยลดทอนความเสี่ยงรวมถึงความสามารถในการทำกำไรและคุณภาพสินทรัพย์รวมของทั้งกลุ่มด้วย ฟิทช์มองว่า TBANK อาจจะได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในด้านการบริการทางธุรกรรมระดับสากล ธุรกิจธนาคารเพื่อการพาณิชย์และเพื่อลูกค้ารายย่อยและธุรกิจบริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล รวมทั้งด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ
Scotia ได้ทำการลงทุนจำนวน 7.1 พันล้านบาท และจะหยุดการปฏิบัติงานของสาขากรุงเทพ และขายสินทรัพย์ของสาขากรุงเทพของธนาคารไปให้ TBANK เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “One Presence” ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะนี้ Scotia มีตัวแทนจำนวน 2 ที่นั่งในคณะกรรมการบริหารของ TBANK จากจำนวนทั้งสิ้น 10 ที่นั่ง Scotia ยังได้แต่งตั้งผู้บริหารเพื่อดูแลในส่วนของ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการดำเนินงานและด้านสินเชื่อแก่ TBANK Scotia นับว่าเป็นธนาคารสัญชาติแคนาดาที่มีฐานการให้บริการที่มีการกระจายตัวมากที่สุดแห่งหนึ่งในระดับสากล โดยมีการปฏิบัติการและการดำเนินงานขนาดใหญ่ในภูมิภาคแคริบเบียนและอเมริกาใต้ รวมทั้งในภูมิภาคเอเชีย Scotia ได้รายงานผลกำไรที่ 3.6 พันล้านเหรียญแคนาดา ในปี 2549 เพิ่มขึ้นจาก 3.2 พันล้านเหรียญแคนาดาในปีก่อนหน้า เนื่องจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในภาคธุรกิจการธนาคารในต่างประเทศ อัตราเงินกองทุนทั้งหมดของธนาคารอยู่ในระดับสูงกว่าระดับขั้นต่ำที่กำหนดโดยรัฐบาลและอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับระดับสากล โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ 10.2% ณ สิ้นปี 2549
เงินทุนใหม่จำนวน 4.5 พันล้านบาท จาก Scotia ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กองทุนขั้นที่ 1 ของ TBANK ขึ้นเป็น 11% จาก 8% การเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังช่วยลดทอนความเสี่ยงของกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะการดำเนินงานที่อ่อนตัวลง ในช่วงครึ่งปีแรกธนาคารแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของธนาคารยังคงทรงตัว ถึงแม้ว่าภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลง โดยธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 0.3 พันล้านบาท ระดับของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2% ถึงแม้ว่าจะมีการกันสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและยังมีเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ที่ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันอันสืบเนื่องมาจากการเติบโตของสินเชื่อที่สูงในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ธนาคารยังแสดงอัตรากำไรส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่ต่ำกว่าธนาคารอื่น
ติดต่อ
Vincent Milton, กรุงเทพฯ +662 655 4755
David Marshall, Hong Kong +852 2263 9963
หมายเหตุ : การจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ใช้วัดความน่าเชื่อถือของบริษัทในประเทศที่อันดับเครดิตของประเทศนั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าอันดับเครดิตระดับเพื่อการลงทุน หรือมีอันดับเครดิตอยู่ในระดับต่ำแม้จะอยู่ในระดับเพื่อการลงทุน อันดับเครดิตของบริษัทที่ดีที่สุดของประเทศจะอยู่ที่ระดับ “AAA” และการจัดอันดับเครดิตอื่นในประเทศ จะเป็นการเปรียบเทียบความเสี่ยงกับบริษัทที่ดีที่สุดนี้เท่านั้น อันดับเครดิตภายในประเทศนั้นถูกออกแบบมาเพื่อนักลงทุนภายในประเทศในแต่ละประเทศนั้นๆ และมีสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ต่อท้ายจากอันดับเครดิตสำหรับแต่ละประเทศ เช่น “AAA(tha)” ในกรณีของประเทศไทย อันดับเครดิตภายในประเทศนั้นไม่สามารถนำไปใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
คำจำกัดความของอันดับเครดิตและการใช้อันดับเครดิตดังกล่าวของ ฟิทช์ เรทติ้งส์ สามารถหาได้จาก www.fitchratings.com อันดับเครดิตที่ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิต ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวตลอดเวลา หลักจรรยาบรรณ การรักษาข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ กฏข้อบังคับรวมทั้งนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆของฟิทช์ ได้แสดงไว้ในส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ในเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ