แอพพลิเคชั่นใหม่ “GI Fablic” ชวนเรียนรู้ความหมายตราสินค้าสิ่งบงชี้ภูมิศาสตร์

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14:05:00 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--เอ้ดมีเดีย

ไม่น่าเชื่อว่า การเดินทางของเทคโนโลยีจะมาบรรจบกับ การเรียบเรียงความเป็นรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างสวยงามและกลมกลืน ทันที่ที่ได้รู้จักแอพพลิเคชั่น "GI Fablic" ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับ "เครื่องหมายตราสินค้า" ที่มีชื่อว่า "Geographical Indication หรือ GI" ของสินค้าผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติของจังหวัดสกลนคร และผ้าหมักโคลนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่สอดแทรกแนวคิด มุมมองในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาและเคล็ดลับในการรักษามาตรฐานคุณภาพจนโด่งดังในระดับสากล จึงนับว่าแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลในรูปแบบมัลติมีเดียเล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจและน่าติดตามอยู่ไม่น้อย

เนื้อหาสาระของแอพพลิเคชั่น "GI Fablic" เป็นการเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้ความหมายของคำว่า Geographical Indication หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง เมื่อเราได้เห็นตราสัญญาลักษณ์ "G" นั้นหมายความว่า ผู้ผลิตสินค้ารายนั้น ๆ ได้รับตรา "ผู้ผลิตสินค้า GI" จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้เรียบร้อยแล้วนอกจากความหมายของตรา GI แล้ว ในแอพพลิเคชั่น ได้กล่าวถึงผ้า 2 ประเภทที่ได้รับตราสัญลักษณ์ GI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่ ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร และ ผ้าหมักโคลนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งภายในแอพพลิเคชั่นได้ให้ข้อมูลแนวคิดในการพัฒนาภูมิปัญญาของทั้ง ๒ จังหวัด ที่มีกระบวนการถักทอลวดลายแบบท้องถิ่น และการย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ 2 รูปแบบ เป็นการสืบทอดและต่อยอดจากภูมิปัญญาในอดีตจากการอ่านและเรียนรู้ข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่น ทำให้เราได้ทราบว่า "ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติสกลนคร" นั้น ทั้งฝ้ายและครามที่นำมาใช้ประกอบจนเป็นผืนผ้า ต้องปลูกอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเท่านั้น เพราะจะทำให้ได้ผืนผ้าที่มีสีฟ้าอ่อนไปจึงถึงสีน้ำเงินเข้ม เป็นมันวาว ไม่ตกสี และมีกลิ่นเฉพาะตัวเฉกเช่นเดียวกันกับ "ผ้าหมักโคลนหนองสูง" ก็ต้องเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ และหมักโคลนจากบึงบริเวณอำเภอหนองสูง ซึ่งจะได้ผืนผ้าที่มีสีเข้ม เนื้อผ้านุ่ม มีความมันวาว สีไม่ตก ไม่ซีดจาง มีกลิ่นหอมละมุนของดินเรียกได้ว่า เนื้อหาสาระและความรู้จากแอพพลิเคชั่น "GI Fablic" อัดแน่นจริง ๆ

อย่างไรก็ตามถ้าใครสนใจก็ห้ามพลาดกันเลยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดกันได้ที่ App Store หรือ Play Store และ search คำว่า "GI Fablic"

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง