บัญชี SPU บริการวิชาการสู่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ โครงการด้านการเงิน การบัญชี และโปรแกรมออนไลน์ ให้กับ สสส.

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 17:19:12 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ และอาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน โครงการด้านการเงิน การบัญชี และโปรแกรมออนไลน์" ให้กับผู้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารแผนงานโครงการด้านการเงิน การบัญชี และโปรแกรมออนไลน์ด้านการบัญชี ในการตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรด้านบัญชี 4.0 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

ติดต่อ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375
โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375 เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง