ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:00:45 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางราชการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ในการนี้ ร่วมประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (การติดตั้งอุปกรณ์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)) ร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่านระบบQR Code (Cashless Society) เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการ และติดตามการดำเนินโครงการชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Club) โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ณ จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงลงพื้นที่สังเกตการณ์การเปิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง