คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดทำฟันฟรี 2 เม.ย. 2561 ถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพฯ และ นครปฐม)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:30:10 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดทำฟันฟรี 2 เม.ย. 2561 ถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพฯ และ นครปฐม) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการตรวจรักษาฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ฟรี

ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ( 1 คน / 1 การรักษา )
ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง

1.โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ (ผู้ใหญ่ 1,500 ราย / เด็ก 200 ราย / ผ่าฟันคุด 120 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 6.30 - 11.30 น. หรือจนกว่าบัตรคิวหมด

2.โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ผู้ใหญ่ 250 ราย / เด็ก 50 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 7.00 น. จนบัตรคิวหมด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th หรือโทร. 02-200-7727, 02-200-7602
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง