“ ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 13:51:09 น.
กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--โฟร์ฮันเดรท

อ.ต.ก. จัดยิ่งใหญ่ " ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก. " ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) " ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก. " ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้มีกรอบทิศทางในการพัฒนาผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการผลไม้ของไทยได้อย่าง เป็นระบบมีเอกภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน มีการส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่เกษตรกร เพิ่มทักษะเรียนรู้ ด้านการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตาม ความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างระบบเครือข่ายร่วมกับผู้ผลิตรายอื่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันและเป็นการสร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายผลไม้ไทยและผลไม้แปรรูปที่ได้ คุณภาพมาตรฐานจากแหล่งผลิตสู่ภูมิภาค และช่วยลดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากตามฤดูกาลอีกทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทย ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้สด ผลไม้แปรรูป ให้แก่เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าการเกษตรส่ง ตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกร ชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร มั่งคั่ง

ภายในงาน ได้นำ ผลไม้ ที่มีคุณภาพและผลผลิตแปรรูป จากทั่วทุกภูมิภาคมาจำหน่าย กว่า 30 ร้านค้า และกิจกรรมสาธิตการแปรรูปอาหาร แจกชิมฟรี การส่งเสริมการขายสินค้า การแสดงดนตรี สำหรับผู้ที่เข้าชมงาน ทาง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยังนำพันธุ์กล้วยไม้สวยงาม มาแจกทุกวันๆละ 100ต้น การจัดงานเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 ถึงเวลา 22 .00 น. ทุกวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง