เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ เชิญชวนคนไทยจิตสาธารณะ ในวันสำคัญทางศาสนา

ข่าวทั่วไป Monday March 5, 2018 12:03 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 มี.ค.--ซีพี ออลล์

พนักงานพุทธปัญญาชมรม , ชมรมจิตสาธารณะ และชมรมเพื่อนรักจักรยาน ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย จัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร "วันมาฆบูชา" โดยร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญชวนคนไทยทำกิจกรรมจิตสาธารณะ "ลดถุง เพิ่มบุญ" รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และ "ปั่น ปัน บุญ" บริจาคอาหารสุนัข ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณพุทธมณฑล จ.นครปฐม
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานพุทธปัญญาชมรมและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลากว่า 22 ปีที่ผ่านมานั้นได้จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ โดยได้นิมนต์พระอาจารย์มาบรรยายธรรมให้พนักงานบริษัทฯ และขยายผลสู่ประชาชน เนื่องจากสีลมเป็นถนนสายธุรกิจที่สำคัญของประเทศ แต่ไม่มีวัดไทย โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ จึงเป็นเสมือนพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มาร่วมกันทำบุญ เพื่อร่วมสร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมือง มีความมุ่งหวังน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความสงบ เสริมสติ มีต้นแบบชีวิตที่เป็นพลังในทางบวกทำให้สังคมอยู่กันอย่างผาสุขล่าสุดได้ต่อยอดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร "วันมาฆบูชา" ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชน จะมารวมตัวกันเพื่อทำบุญตักบาตร ที่วัดพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่นเดียวกับพนักงานพุทธปัญญาชมรม , ชมรมจิตสาธารณะ , ชมรมเพื่อนรักจักรยาน และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ได้มารวมตัวกันทำจิตสาธารณะ
เชิญชวนให้คนไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ ใช้โอกาสอันดีเข้าวัดทำกิจกรรม "ลดถุง เพิ่มบุญ" รณรงค์ให้ทำบุญด้วยการใช้ถุงพลาสติกอย่างคุ้มค่าเมื่อเข้าวัดทำบุญ และช่วยกันคัดแยกถุงพลาสติก ที่พระสงฆ์รับบิณฑบาตรอาหารจากประชาชน หากทุกคนลดใช้ถุงพลาสติกได้เพียงคนละ 1 ใบ ก็จะสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกในประเทศได้กว่า 67 ล้านใบ นอกจากนี้พนักงานเซเว่นฯ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรม "ปั่น ปัน บุญ" เป็นการทำจิตสาธารณะในอีกรูปแบบที่ทำได้ง่าย
ด้วยการให้ทาน บริจาคอาหารสุนัขเพื่อนำไปเลี้ยงให้กับสุนัขจรจัดที่พุทธมณฑลกว่า 400 ตัว ณ บริเวณเกาะสุนัข "พนักงานทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำจิตสาธารณะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นการทำบุญร่วมกันและยัง ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการขัดเกลาจิตใจ สามารถเชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริมบุคลากรได้มีคุณธรรมอันเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ในด้านความดี ความเป็นผู้มีคุณธรรม – จริยธรรม เพื่อสังคม" นายยุทธศักดิ์กล่าว
ด้าน ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ (แถวยืนกลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การทำความดีทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน ถือศีล ภาวนา และปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีจิตศรัทธาที่จะทำเพื่อสาธารณะ เพราะถือเป็นการให้ด้วยใจ ที่มีค่ามากกว่าเงินทองเพราะต้องสละทั้งเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน เมื่อได้ทำประโยชน์และหมั่นทำบุญและชักชวนเพื่อน ญาติพี่น้อง มาทำกิจกรรมร่วมกันนับเป็นการสร้างสิ่งดีงามคืนสู่สังคม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ