สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดงานสัมนา "หวย ๒ ตัว ๓ ตัว ถูกกฎหมาย...ทำอย่างไร"

ข่าวปฏิทินข่าว Thursday September 20, 2007 16:09 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมดำเนินการผลักดันกฎหมายหวย ๒ ตัว ๓ ตัว ผ่านสภานิติบัญญัติ ด้วยการแก้ไขกฎหมายบางมาตราของพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อนำหวยใต้ดินกลับขึ้นมาบนดินอย่างถูกกฎหมายอีกครั้ง โดยวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจหวยใต้ดิน และเงินนอกระบบ พร้อมจัดเก็บรายได้เข้าสู่งบประมาณของกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ก่อนการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภานิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดการสัมมนาเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่อง "หวย ๒ ตัว ๓ ตัว ถูกกฎหมาย...ทำอย่างไร" โดยเชิญนักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องอาทิ รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รศ.นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.นพดล กรณิการ์ ศูนย์วิจัย ABAC นวัตกรรมทางสังคมและการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แนะนายวรวุฒิ กมลวิทยานนท์ ชมรมสลาก ๒ ตัว ๓ ตัว เข้าร่วมสัมมนา ท่ามกลางผู้ร่วมรับฟังกว่า ๓๐๐ คน ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต
กำหนดการสัมมนาของ
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. - ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. - รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการคลังฯ กล่าวเปิดการสัมมนา
เวลา ๑๓.๔๕ - ๑๕.๑๕ น. - การสัมมนา เรื่อง ทิศทางหวย ๓ ตัว ๒ ตัว ถูกกฎหมาย...ทำอย่างไร? โดย
* นาสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ
* ผู้ร่วมอภิปราย
๑.ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒.นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓.รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔.ผศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๕.ดร. นพดล กรรณิกา ศูนย์วิจัย ABAC นวัตกรรม
ทางสังคมการจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๖.นายวรวุฒิ กมลวิทยานนท์ ชมรมสลาก ๓ ตัว ๒ ตัว
เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. - รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. - ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับวิทยากร
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ปิดการสัมมนา
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมสัมมนา (จำนวน ๓๐๐ คน)
๑.คณะกรรมาธิการการคลังฯ ๒.สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓.คณะทำงานในคณะกรรมกาธิการการคลังฯ ๔.ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน
๕.ผู้สนใจ และสื่อมวลชน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ