สปส. รุก จ.สุรินทร์ เปิดเวทีเสวนาประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

ข่าวทั่วไป Thursday March 8, 2018 16:29 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เปิดเวทีเสวนาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคม พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนสถานพยาบาลและ สื่อมวลชนท้องถิ่น 10 จังหวัดภาคอีสาน จำนวนกว่า 200 คน ให้ได้รับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของประกันสังคม นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยกำหนดจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม และสร้างสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชนในจังหวัด รวมทั้งสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประกันสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 วัน คือ ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีการเสวนาในหัวข้อ "ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาผู้ประกันตน สู่โอกาสและสร้างอาชีพใหม่" โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) รวมทั้งมีกิจกรรมจำลองบทบาทสมติให้เป็นลูกจ้างผู้สูญเสียอวัยวะ (Simulate) เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ข้อจำกัดจากสภาพพิการ และในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นพิธีเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) มาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และในวันดังกล่าวได้จัดให้มีการเสวนางานประกันสังคม เรื่อง "รู้สิทธิที่เท่ากัน (สถานการณ์) สร้างสรรค์หลักประกันที่ยั่งยืน โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม ผู้แทนด้านการแพทย์ นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล นางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนางสาวรุ่งตะวัน จินดาศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ อย่างไรก็ตามการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และสุรินทร์ รวม 10 จังหวัด พร้อมนำนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนในสถานประกอบการ สถานพยาบาล รวมถึงสื่อมวลชนในจังหวัดจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมรับฟัง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสำนักงานประกันสังคม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานสร้างการรับรู้ให้กับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้เพื่อการดำรงชีวิต อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างต่อไปในอนาคต หากลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ