สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงานแถลงข่าวหลักสูตรการบินและเสวนา เปิดโมเดลการพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมการบินครบวงจรของไทย

ข่าวทั่วไป 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 18:41 น. —ThaiPR.net

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินของโลกและประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ทำให้การเดินทางทางอากาศกลายเป็นตัวเลือกอันดับแรกในการเดินทางที่สะดวก ประหยัดเวลา นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมทางด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศอย่างต่อเนื่องผ่านนโยบายการพัฒนาประเทศในระยะยาว อาทิ โครงการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมีแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวแต่บุคลากรในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกลับเข้าสู่สภาวะขาดแคลนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคด้านอากาศยาน นักบิน งานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานภาคพื้นดิน มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นกว่า 50% ดังนั้นการวางแผนผลิตกำลังคนเพื่อตอบโจทย์และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินอย่างเป็นมืออาชีพและครบวงจร จึงเป็นโจทย์ที่ประเทศไทยต้องเร่งเครื่องผลิตบุคลากร เพื่อเป้าหมายผลักดันไทยขึ้นแท่นเป็นฮับด้านอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาค ซึ่งในงานจะนำเสนอข้อมูลและประเด็น ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของโลกและไทย ทิศทางและปัจจัยสนับสนุนการเติบโต โมเดลและหลักสูตรการเรียนบุคลากรการบิน เป้าหมายและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการบินเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาด

โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารดังนี้

  • ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ?
  • ดร.ปริญญาบุญมาเลิศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • กัปตันอลงกต พูลสุข นายกสมาคมฝึกอบรมด้านการบิน ?
  • กัปตันผจญ ธนะสุมิตร อุปนายกสมาคม ?
  • นาวาเอกอรุณวิชญ์ พลอัครไพศาล ครูฝึกนักบินที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ?
  • คุณเกรียงศักดิ์ จุ้นเส้ง วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยานผู้ถือใบอนุญาต

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ