วิ่งสู่อนาคต 50 ปี ส.อ.ท. ส่งต่อรายได้ทั้งหมดเพื่อยกระดับการศึกษาไทย โชว์นวัตกรรมเสื้อวิ่ง (ครั้งแรก) ที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 14 มีนาคม 2561 08:30:00 น.
กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมไทย ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เนื่องในโอกาสครบรอบ 50ปี ของ ส.อ.ท. (เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560) คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงถือโอกาสนี้ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และเข้าใจบทบาทของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้มากขึ้น จึงเกิดเป็นงานวิ่งการกุศล "วิ่งสู่อนาคต 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" เพื่อส่งต่อรายได้ทั้งหมดกว่า 650,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับ "โครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา (Learn Education) ปี2" เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล ยกระดับการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาทุนมนุษย์ โดย ส.อ.ท. ได้มีการดำเนินโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา ร่วมกับบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และมีโรงเรียนนำร่องทั่วประเทศ ได้แก่

- โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จ.สุราษฎร์ธานี
- โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา
- โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) จ.ตรัง
- โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) จ.สมุทรสาคร
- โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) จ.ฉะเชิงเทรา
- โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี และ
- โรงเรียนหนองโพพิทยาคม จ.นครสวรรค์
ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน โดยเข้าร่วมเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา

โครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา เป็นการพัฒนาระบบการเรียนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกับครูผู้สอนในห้อง โดยผ่านเทคนิค Blended Solution ของบริษัท เลิร์น เอ็ด-ดูเคชั่น จำกัด ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านคอนเทนต์คุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ มีการวัดผลประเมินความสามารถของนักเรียนได้ทันที ซึ่งจะทำให้คะแนนสอบวัดผลต่างๆ เช่น คะแนน O-NET ดีขึ้นอีกด้วย โดย ในปัจจุบันระบบดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้มากกว่า 150 โรงเรียนทั่วประเทศ

และนอกจากได้ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับน้อง ๆ นักเรียนแล้ว เสื้อที่ใช้สวมใส่ในงานวิ่งครั้งนี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผลิตจากวัสดุพิเศษจาก "โครงการUpcycling Plastic Waste" ของ บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC โดยแปลงขวดน้ำ PET ที่เป็นส่วนหนึ่งจากการเก็บขยะต่าง ๆ จากทะเล ให้กลายมาเป็นเสื่อวิ่งคุณภาพดี และยังช่วยลดปัญหาขยะล้นประเทศอีกด้วย ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตร และประเภทฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร นายเจน กล่าว

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการกลุ่มสิทธิผล ในฐานะผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวว่า การจัดงานวิ่งการกุศล "วิ่งสู่อนาคต 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ FTI RUN" ครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิ่งกว่า 2,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนกำไรให้กับสังคม กลุ่ม "สิทธิผลวีแคร์" มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาของไทย โดย มุ่งหวังที่จะเป็นฟันเฟืองสนับสนุนสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะส่งมอบให้กับโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา หรือ Learn Education ปี 2 ที่มุ่งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกระตุ้นความสนใจและเสริมความเข้าใจให้กับนักเรียน สุดท้ายนี้ เชื่อว่า "การแบ่งปัน" จะเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยเกื้อหนุนสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนให้สมาชิกของสังคมก้าวไปด้วยกัน ด้วยการสนับสนุนเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนสังคมและประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง