ม.อ.ตรัง จัดพิธีตักบาตร วางพานพุ่ม และอีกหลายกิจกรรม ฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 14 มีนาคม 2561 08:35:00 น.
กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (13 มีนาคม 2561) เวลา 06.30 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายแพทย์ประพนธ์ โชติกมาศ ประธานชมรมศิษย์เก่า ม.อ. จังหวัดตรัง คณะผู้บริหารวิทยาเขตตรัง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ กล่าวว่า วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นปีมหามงคลของชาวสงขลานครินทร์ เนื่องจากเป็นวันครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จากระยะแรกเริ่มของการก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ นับเป็นห้าทศวรรษแห่งการพันา ซึ่งตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและคุณธรรม การวิจัย การบริการวิชาการ ที่เน้นการตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของภาคใต้ และการทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ในระดับนานาชาติโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปีพุทธศักราช 2570

รองอธิการบดีวิยาเขตตรัง ยังได้กล่าวต่อว่า เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่มหาวิทยาลัยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตลอดพระชนมชีพทรงอุทิศพระองค์ พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ในการทรงงาน เพื่อพัฒนาประเทศชาติ เราชาวสงขลานครินทร์ จึงขอน้อมนำและยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือเป็นส่วนตัวเป็นที่สอง ประดยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" มาเป็นหลักในการดำรงชีวิต เพื่อดำเนินรอยตามพระยุคลบาทและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชชนกให้ยั่งยืนสืบไป

นอกจากนั้น ภายหลังจากพิธีตักบาตรและวางพานพุ่มแล้ว ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตา ม.อ. 50 ปี สืบต่อพระราชปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ และพิธีทางศาสนาอิสลาม โดยมีอาจารย์ บุลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมงคลในครั้งนี้ด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง