ภาพข่าว: สหกรณ์จังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าว และโรงสีข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 14 มีนาคม 2561 09:01:45 น.
กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมนางสาวเบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางสาวทัตพิชา บัวจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าว และโรงสีข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยนายณรงค์ ชัยแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด ให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าว การดำเนินงาน กระบวนการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าว ซึ่งมีกำลังการผลิต ขนาด 40 ตัน/วัน โดยสหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือกของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่อำเภอบ้านตาก อำเภอใกล้เคียง โดยจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ขนาด 15 กิโลกรัม และขนาด 45 กิโลกรัม แก่ร้านค้าชุมชน ร้านค้าทั่วไปในพื้นที่อำเภอบ้านตาก และอำเภอใกล้เคียง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง