ก.แรงงาน จับมือ สปก. ดันครัวไทย สู่ครัวโลก กพร. จับมือ เอกชน สถาบันการศึกษา ฝึกอบรมประกอบอาหาร กว่า 60 หลักสูตร ดันครัวไทย สู่ครัวโลก ฟรี รับกระแสออเจ้า ดำรงเอกลักษณ์ไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 17:47:35 น.
กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า อาหารไทย มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ รสชาติ ความพิถีพิถัน ความประณีตของขั้นตอนการประกอบอาหารและการจัดรูปแบบ อีกทั้งยังมีคุณค่าของสารอาหารครบถ้วนซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย จึงทำให้อาหารไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาหารไทยเป็นยอมรับมากยิ่งขึ้นในต่างประเทศ กพร.ได้ตอบสนองนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลก มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียน และของโลก โดยการฝึกยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า กพร. ได้มอบหมายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย กับ บริษัท เอเชียน อินเตอร์เซอร์วิส และ โรงเรียนครัววันดี เพื่อพัฒนาความรู้ ให้การสนับสนุนข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เพิ่มทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหารไทยของแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ วัฒนธรรมอาหารไทยให้เป็นที่นิยมในนานาประเทศตามวัตถุประสงค์ "โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก"

ปี 2561 กพร. มีโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก เป้าหมาย 7,740 คน ดำเนินการแล้ว 3,318 คน มีมากกว่า 60 หลักสูตร ได้แก่ การประกอบอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ การบริการอาหารและเครื่องดื่มสู่ความเป็นเลิศ 10 เมนูอาหารอาเซียน ศิลปะ การตกแต่งอาหาร การแปรรูปอาหารทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังตอบรับกระแสสมัยนิยม สืบสานความเป็นไทยต่อเนื่องจากงานอุ่นไอรัก และละครย้อนยุคที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ ด้วยหลักสูตรอาหารไทยดั้งเดิม อาทิ แกงมัสมั่น (แกงสิงหล) แกงจืดฟักไก่/หมู (ต้มจิ๋ว) ลอดช่องข้าวเหนียวมูล (ไข่กบนกปล่อยบัวลอยไอ้ตื้อ) ข้าวคลุกกะปิสมัยรัชการที่ 5 เป็นต้น ทั้งนี้ดำเนินการฝึกอบรม โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ จากการเรียนรู้ที่ได้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบกิจการได้ อีกทั้งยังได้รับโอกาสการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานทำงานเป็นผู้ประกอบอาหารไทยในต่างประเทศอีกด้วย สำหรับผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบถามและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อ การฝึกอบรม หรือ โทร 1506 กด 4 อธิบดี กพร. กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง