กระทรวงวัฒนธรรม ไชยา แอน มิตรชัย เชิญประชาชนทั่วไปชมการแสดง ลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง ”อัมราปาลี”

ข่าวบันเทิง Friday March 16, 2018 10:49 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และบริษัทเอเอ็มซี เวิลด์ จำกัด โดย ไชยา – แอน มิตรชัย จัดการแสดงลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง "อัมราปาลี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และสืบสานการแสดงลิเกศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป กำหนดจัดแสดงระหว่าง ๒๔ - ๒๘ เมษายน ศกนี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในงานแถลงข่าวเมื่อวันที ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ร่วมด้วย
นาย สมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน นำทีมนักแสดงโดย ไชยา มิตรชัย, แอน มิตรชัย พร้อมนักแสดงรับเชิญ อาทิเช่น โย่ง- พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา, พวง แก้วประเสริฐ,เด๋อ-ดอกสะเดา, ต๊อก-ศุภกร กิจสุวรรณ, ตั๊ก-นภัสกร มิตรธีรโรจน์, ศุภกร กิจสุวรรณ, พงษธัช รัตนเศรณี, นีรนุช ปัทมสูตร, มิตร มิตรชัย โดยมีนักแสดง จาก ซีรีส์พุทธประวัติ "พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก" "ฮิมานชู โชนิ" (Himanshu Soni) ที่คนไทยรู้จักกันดีจากการรับบทเป็น เจ้าชายสิทธัตถะและพระพุทธเจ้า อีกหนึ่ง นักแสดงเด่น Abhiram Nain ผู้รับบท เป็น อชาตศตรู ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ฯลฯ
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าว กล่าวว่า วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่องอัมราปลี ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชมการแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างการแสดงลิเกแบบดั้งเดิมและความเป็นสากล อีกทั้งเป็นการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ให้ข้อคิดให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นมรดกที่บรรพชนได้สร้างสรรค์และสืบทอดต่อกันมาช้านาน เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมและเป็นเครื่องแสดงความเป็นอารยะของชาติ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ศิลปวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคมอันมีวัฒนธรรมไทยเป็นรากฐานสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
"กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน จัดการแสดงลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่องอัมราปาลีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเชิญคณะลิเกชื่อดัง ไชยา – แอน มิตรชัย เข้าร่วมการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยกำหนดการแสดงรอบนักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. และวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. รวม ๓ รอบ (เปิดให้เข้าชมฟรี)" นาง ฉวีรัตน์ กล่าว
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถานกล่าวว่า "ในครั้งนี้ มูลนิธิเสถียรธรรมสถานได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะ มิวสิคัล เรื่อง "อัมราปาลี" เหตุผลหนึ่งคือเราเป็นชุมชนนักบวชสตรีที่นำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมา สัมพุทธเจ้ามาใช้เพื่อพิสูจน์ว่า สตรีสามารถพ้นทุกข์ได้ ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราสามารถพัฒนาสติ ปัญญาของเราให้ไปถึงการพ้นทุกข์ได้ โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่สตรีต้องมีสติ และสตรีที่มีสติจะช่วยโลกได้ เราจึงเชื่อว่างานครั้งนี้จะเป็นการแสดงธรรมในวิธีการที่ให้ความสนุกสนานทางสติปัญญาและแสดงให้เห็นถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงรับสั่งว่า การบรรลุธรรมไม่มีเพศหญิง เพศชาย ไม่มีชนชั้นวรรณะ การบรรลุธรรมคืออิสรภาพที่มนุษย์ควรไปให้ถึง ถ้าเราฝึกให้ใจของเราเกลี้ยงเกลาจากกิเลส เราจะเห็นว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ที่จะทำทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจที่ฝึกไว้ดีแล้ว สมดังที่พระองค์ทรงเคยตอบสังคมโลกในขณะนั้นว่า 'ธิดาของพระองค์เป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทางและไม่ใช่ทาง'
ด้านศิลปินลิเกขวัญใจคนทั้งประเทศ ไชยา มิตรชัย ในฐานะนักแสดงนำฝ่ายชาย เปิดเผยว่า "ขอเชิญชวน ประชาชนทุกท่านและแฟนๆลิเกมาชมการแสดงลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง "อัมราปาลี" ในครั้งนี้กันครับ พูดได้เลยว่าหาชมที่ไหนไม่ได้ นอกเหนือจากเรื่องราวสนุกสนานน่าติดตาม ยังรวมนักแสดงที่มีความสามารถ และทีมทำงานที่มีคุณภาพร่วมทำงานรวมหลายร้อยชีวิต นักแสดงทุกคนฝึกซ้อมกันหลายสิบรอบ คนดูจะสัมผัสถึงอารมณ์ของนักแสดงแบบสดๆ ในส่วนของนักแสดงนั้นใช้ทักษะการแสดง ทั้งการร้องแบบมิวสิคัล และขับร้องบทเพลงราชนิเกิง(กลอนลิเก) ฉาก แสง เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา ดนตรีสากลผสมผสานกับดนตรีไทย และอินเดียอย่างกลมกล่อม เสื้อผ้าสวยงามวิจิตร ผู้ชมจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่ร่วมไปด้วยกันกับผู้แสดงและเชื่อว่าจะรู้สึกถึงเสน่ห์ของการแสดงในครั้งนี้แน่นอนครับ นักแสดงและทีมงานทุกคนที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้ชมกันอย่างเต็มที่ครับ"
แอน มิตรชัย ผู้กำกับการแสดง และนักแสดงนำฝ่ายหญิง เปิดเผยว่า "ลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัลเรื่อง "อัมราปาลี" เป็นการเชิดชูผู้หญิงนามว่า "อัมราปาลี" นางคณิกาผู้ทรงเกียรติในสมัยพุทธกาล
ผู้ได้อรหัตผลภายหลัง ผู้หญิงนางหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นคณิกาแต่อาชีพการงานก็ไม่ได้ทำให้ใจนางเปื้อนมลทินไปได้เลย ในช่วงชีวิตหนึ่งของเธอได้พบรักกับพระเจ้าอชาตศัตรู แห่งแค้วนมคธ แต่ความรักที่ อชาตศัตรูมีให้กับเธอนั้นกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างตราบาปให้เธออย่างสาหัส แต่ทว่าหัวใจของเธอนั้นมีความเป็นบุตรที่รักแผ่นดินแม่เหนือสิ่งอื่นใดเธอจึงไม่สามารถเลือกความสุขส่วนตัวและทรยศแผ่นดินเกิดตัวเองได้เธอทนอยู่ท่ามกลางความกลัว สับสน เสียงสาปแช่งของประชาชน สร้างความทุกข์อันสูงสุดแก่เธอ ต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดที่เกิดจากความรัก ทุกข์ในครั้งนี้เองได้นำพาเธอไปสู่ความรักอีกประเภทหนึ่ง คือนำพาเธอไปสู่อรหันต์ เป็นความบันเทิงที่สอดแทรกเรื่องธรรมะ ผู้ชมจะได้เห็นในสิ่งที่คาดไม่ถึง ทุกเพศทุกวัยสามารถมาชมได้ค่ะ"
"ลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง "อัมราปาลี" ที่กำหนดจัดแสดงให้ชมในรอบนักเรียน นักศึกษา ประชาชน วันที่ ๒๔ และ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีรอบการกุศลตั้งแต่ วันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐น. รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน ในการสร้าง Mindfulness Hospital (ธรรมาศรม) ชุมชนแห่งสติ ที่มีนวัตกรรมของการฉุดช่วยตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อให้ทุกชีวิต 'อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า' การแสดงครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ให้ข้อคิดกับผู้ชมได้เป็นอย่างดีค่ะ" สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ที่เบอร์ ๐๖๒-๗๙๐-๘๘๘๐ ,๐๙๑-๑๕๗-๙๒๓๙,๐๙๐-๗๐๙-๗๔๓๘, ๐๖๒-๗๙๐-๘๘๘๐
https://www.youtube.com/watch?v=n2XYEH7YV3Q&feature=youtu.be

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่เฟสบุ๊คลิเกธรรมะประวัติ @likayamrapal , https://www.facebook.com/LikayDhamma/posts/569386140094296


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ