เปิดวงถกอนาคตสังคมไทยในโลกดิจิทัล เปิดประเดิมหัวข้ออนาคตวงการโทรคมนาคม และสื่อไทยใต้ กสทช. ชุดใหม่

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 14:42:42 น.
กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ธรรมศาสตร์ บิสสิเนส สคูล (TBS) ได้ร่วมกับ The101.World สื่อความรู้สร้างสรรค์และ TBS Entrepreneur Network จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "Digital Dialogue อนาคตดิจิทัลไทย" โดยนำเสนอในหลากหลายมุมมอง ทั้งในด้านประเด็นเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือ ธรรมศาสตร์ บิสสิเนส สคูล (TBS) กล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันที่เห็นได้ชัดเจนและมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรมของประชากรโลกที่สุดคือเทคโนโลยีดิจิทัล ในฐานะของสถาบันการศึกษามีความยินดีที่จะได้ร่วมเปิดเวทีในการแสดงออกทางความคิดและรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะในการสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันและการเปิดโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือ TBS ที่เป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจและมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการให้ผู้นำ ผู้บริหารและผู้ประกอบการมาตลอดระยะเวลา 80 ปีแห่งการก่อตั้ง การได้เป็นส่วนสำคัญของการจัดเสวนาและได้ร่วมมือกับ The101.World จัดเสวนาเพื่อถกเกี่ยวกับประเด็นด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในครั้งที่ 1 นี้ซึ่งเฉพาะเจาะจงไปในหัวข้อเกี่ยวกับ "Digital Communications: อนาคตวงการโทรคมนาคมและสื่อไทย ใต้ กสทช. ชุดใหม่" ครั้งนี้นับว่าเป็นการเปิดมุมมองของธุรกิจที่เน้นการคิดใหม่ ทำใหม่เพื่ออนาคตใหม่ให้กับประเทศในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้วและการเสวนาหรือถกเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลนี้จะมีต่อเนื่องแบบเดือนเว้นเดือน ตัวอย่างหัวข้อในครั้งต่อๆ ไป อาทิ Digital Entrepreneurship, Digital Learnings, Digital Politics, Digital Commerce, Digital Innovations และ Digital City เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและติดตามประเด็นต่างๆ ได้จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

สำหรับการเสวนาถกเปิดประเด็นในหัวข้อ "Digital Communications: อนาคตวงการโทรคมนาคมและสื่อไทย ใต้ กสทช. ชุดใหม่" ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ประกอบด้วย นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลทีวี บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และดำเนินการเสวนาโดย คุณปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.World และ TBS Entrepreneur Network

อนึ่ง การเสวนาในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจแต่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการเสวนา จัดได้ว่าเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิทัลที่ผนวกการสื่อสาร การโทรคมนาคมเข้าด้วยกันอีกตัวอย่างหนึ่ง # # #

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง