ภาพข่าว: ติดตามผลงาน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 21 มีนาคม 2561 08:14:56 น.
กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การ -อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง และนายมงคล ศรีอนันต์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา ร่วมกับผู้แทนจาก บริษัท คันนา จำกัด ลงพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจภาคกลาง ติดตามผลการเจริญเติบโตและก้าวหน้าในการปลูกไม้ยูคาลิปตัส เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาตรของเนื้อไม้และเยื่อไม้ยูคาลิปตัส สำหรับการผลิตกระดาษ ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท คันนา จำกัด ณ สวนป่าสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว,สวนป่าคลองตะเกรา และสวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ADVERTISEMENT