ธรรมศาสตร์ ชวนฟังเสวนา “นายกรัฐมนตรีคนนอก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และแนวโน้มการเมืองไทย” ในวันสัญญา ธรรมศักดิ์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 27 มีนาคม 2561 13:45:45 น.
กรุงเทพฯ--27 มี.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2561 พร้อมฟังเสวนา ในหัวข้อ "นายกรัฐมนตรีคนนอก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และแนวโน้มการเมืองไทย" โดยศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ นักวิชาการและนักกฎหมายมหาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และรองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ. นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีพิธีมอบรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น ประจำปี 2560 และพิธีมอบรางวัลเรียนดี "ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้อง SC 3005 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร มธ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4493 หรือเว็บไซต์ www.tu.ac.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง