ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ MTN ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ AAA(tha)/F1+(tha) และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ AAA(tha)

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 18, 2018 17:56 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA (tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' แก่โครงการหุ้นกู้Medium-Term Note (MTN) ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) โดยโครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีจำนวนวงเงินต้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท (revolving) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึง 29 เมษายน 2563 พร้อมกันนี้ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ ICBCTL มูลค่ารวมไม่เกิน 5 พันล้านบาท (ครั้งที่1/2561) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายเป็นชุด วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นี้จะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น โดยโครงการหุ้นกู้ดังกล่าวไม่สามารถออกหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ ทั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองว่าหุ้นกู้ชุดอื่นที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับเครดิต ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันดังกล่าว ของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของบริษัทที่ 'AAA(tha)' และ'F1+(tha)' ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกับอันดับเครดิตของธนาคารแม่ซึ่งคือธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT ( AAA(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่เชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่บริษัทจะได้รับการสนับสนุนจาก ICBCT ในกรณีที่มีความจำเป็น ฟิทช์มองว่า ICBCTL มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของธนาคารแม่เนื่องจากบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนธุรกิจลูกค้ารายย่อยของธนาคารแม่ ICBCTL มีสัดส่วนสินเชื่อคิดเป็นประมาณ 26% ของสินเชื่อรวมของ ICBCT และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 30% ของรายได้รวมในปี 2560 นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างกันในระดับสูง และมีการใช้สัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกัน อีกทั้งธนาคารแม่ยังถือหุ้นในสัดส่วน 100% และมีประวัติการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิระยะยาวจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ ICBCTL การเปลี่ยนแปลงของโอกาสในการให้การสนับสนุนของ ICBCT ต่อ ICBCTL อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิได้ อาทิเช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือความไม่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่บ่งชี้ว่าโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสำหรับ ICBCTL และ ICBCT สามารถหาเพิ่มเติมได้จากรายงานภายใต้หัวข้อ"ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารและสถาบันการเงินไทย 6 แห่งที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินต่างประเทศ"ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ซึ่งหาได้จาก www.fitchratings.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ