มทร.พระนครจับมือโอเรียนเต็ล ปั้นบัณฑิตมือโปร

ข่าวทั่วไป Thursday April 19, 2018 10:50 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และMr.Greg Liddell ผู้จัดการทั่วไปร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ (MOU) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ "คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ" ภายใต้นโยบบายที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงการลงนามความร่วมมือกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงแรมชั้นนำ 5 ดาว เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา ตลอดจนเสริมทักษะ ประสบการณ์ให้เป็นบัณฑิตมีคุณภาพ รู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จำนวน 3 รุ่น และเป็นการตอกย้ำความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนางานวิจัยอีกด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ