ภาพข่าว: รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงาน “Success to Phuket Smart City” และการเปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย “LoRa IoT by CAT” จ.ภูเก็ต

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 14:09:20 น.
กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "Success to Phuket Smart City การเปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRa IoT by CAT และประกาศความสำเร็จ CAT WiFi ครอบคลุมทั่วเกาะภูเก็ต ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ" โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดขึ้น เพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการ Phuket Smart City "ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ" ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการผลักดันนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้ง CAT, DEPA และ สดช. ดำเนินการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะภายใต้โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนราชการท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ในส่วนของการเปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย "LoRa IoT by CAT" จังหวัดภูเก็ตถือเป็น 1 ใน 4 พื้นที่ นำร่อง ในการใช้ระบบ LoRaWAN เข้าไปช่วยในเรื่องของระบบติดตามพิกัด ติดตามสถานการณ์ทำงานของระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ เรือโดยสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถทัวร์ และรถเก็บขยะ เพื่อประเมินพฤติกรรมการขับขี่ เพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ และการบริหารจัดการเวลา โดยในปี 2562 บมจ.กสท โทรคมนาคม จะทำการขยายโครงข่ายดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ในโอกาสนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้ร่วมชมการออกบูธนิทรรศการของบริษัทพันธมิตรที่ร่วมมือกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม ในการให้บริการ IoT กว่า 30 ราย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องบูกิตตา แกรนด์บอลรูม โรงแรมบูกิตตา โฮเต็ล แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง