สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 17 – 20 เมษายน 2561

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 18:04:00 น.
กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดสัปดาห์นี้มีปริมาณน้อยลงมาก เนื่องจากตรงกับช่วงปลายฤดูกาลผลิตแต่ยังคงเพียงพอกับความต้องการใช้ที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 642บาท

สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 เมษายน2561 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 381.50เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง สืบเนื่องจากสภาพอากาศตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพดในสหรัฐอเมริกา คาดว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มยืนอ่อน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาด ใกล้เคียงกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 15.75บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 เมษายน2561 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่372.90เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 1,037เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากอาร์เจนตินายังสามารถส่งออกถั่วเหลืองได้ตามปกติ จากสต็อกฤดูเก่าที่มีปริมาณสูง ขณะที่ปัญหาพิพาทการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ทำให้จีนขึ้นภาษีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ และหันไปซื้อจากอเมริกาใต้แทน และหากการเพาะปลูกข้าวโพดของสหรัฐฯล่าช้า อาจส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนหันมาปลูกถั่วเหลืองแทน ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองมากกว่าที่คาดหมาย

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน
ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 52.50บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1เกรดที่สูงกว่า 60โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 49.20บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60โปรตีน กิโลกรัมละ 46.70บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 49.20บาท และปลาป่นเบอร์2ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56แต่ไม่เกิน 60กิโลกรัมละ 45.70บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน
ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยราคาข้าวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาข้าว 100%ชั้น2ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาขึ้นจากตันละ 473เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 479เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.จากเพิ่มขึ้นจากตันละ 381เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 382เหรียญสหรัฐฯ

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100%ชั้น 2สัปดาห์นี้ ปรับขึ้นจากกระสอบละ 1,030บาท เป็นกระสอบละ 1,350บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,050บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคาแข็งตัว

ตลอดสัปดาห์นี้สถานการณ์สุกรขุนในทุกพื้นที่กระเตื้องขึ้นมากต่อเนื่องจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ที่เป็นปัจจัยบวกต่อการท่องเที่ยวและการบริโภค ล่าสุดราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ อยู่ที่ 63 – 66 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรขนาด16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 1,700บาท (บวกลบ 61)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะแข็งตัว
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในทุกภูมิภาคคึกคักขึ้นมาก ด้านการเลี้ยงพบว่า พื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้มีการนำลูกไก่เข้าเลี้ยงเพิ่มขึ้น ส่วนภาคอีสานยังประสบกับพายุฝนฟ้าคะนอง ประกอบกับกำลังซื้อของคนในพื้นที่ยังไม่ดีนัก ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อขายหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32บาท ด้านลูกไก่เนื้อราคาอ่อนตัวลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากตัวละ 11.50บาท เป็นตัวละ 10.50บาท ส่วนลูกไก่ไข่ราคาแข็งตัวที่ตัวละ14.00บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อจะยืนแข็ง
ไข่ไก่ : ราคาแข็งตัว

จากภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องนานหลายเดือน ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่หลายรายไม่สามารถแบกรับภาวะขาดทุนได้จนต้องเลิกเลี้ยง กอปรกับผลกระทบของภาวะอากาศร้อนส่งผลให้แม่ไก่ออกไข่ลดลง ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดจึงลดน้อยลงเป็นผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดแข็งตัวที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่จะเพิ่มขึ้น
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง