หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว Poll สถานภาพแรงงานไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 25 เมษายน 2561 17:46:16 น.
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--หอการค้าไทย

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว การสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง "สถานภาพแรงงานไทย : กรณีศึกษาผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง