สสว. ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส มีกำหนดจัดงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี 2561”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 11:05:20 น.
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส มีกำหนดจัดงานแถลงข่าว "โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี 2561" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบส และประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมสัมมาชีพศิษย์พระดาบส และผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว นั้น

งานแถลงฯ ดังกล่าว จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ สสว. ได้จัดรถตู้ให้บริการท่านสื่อมวลชน โดยจะออกจาก สสว. เวลา 10.00 น. และรับสื่อมวลชนที่กระทรวงอุตสาหกรรมในเวลา 11.00 น. สามารถติดต่อคุณอมรสุดา ขำสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 090-898-2444

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง