ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ “Digital Public Relation 4.0”

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 14:23:43 น.
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น

เมื่อโลกเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 การประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสู่ยุคออนไลน์เต็มรูปแบบ พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงหันไปใช้ สื่อดิจิทัลเป็นช่องทางหลักในการรับข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการ สื่อดิจิทัลจึงกลายเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากที่สุดในขณะนี้ จึงเป็นเหตุให้คนทำงานด้านประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะสื่อเพื่อ SMEs มานาน 16 ปี โดยมีสถานีโทรทัศน์ Smart SME ซึ่ง

ออกอากาศทางช่อง True 49 และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการทำการตลาดยุคดิจิทัลให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ประสบความสาเร็จในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรหลายหน่วยงาน จึงจัดทำหลักสูตรพิเศษ "Digital Public Relation 4.0" เพื่อปั้นนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์มืออาชีพ สำหรับผู้บริหาร พนักงานผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป สู่ความเป็นมืออาชีพในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 ตามรายละเอียดหลักสูตรและหัวข้อเนื้อหาที่แนบมาพร้อมกันนี้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง