นายกฯ เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 61 รับข้อเรียกร้อง พร้อมยืนยันรัฐบาลดูแลแรงงานเต็มที่

ข่าวทั่วไป Wednesday May 2, 2018 13:24 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--2 พ.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯ เน้นเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 พร้อมเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน ด้านแรงงานยื่น 10 ข้อเรียกร้อง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมข้าราชการและแรงงานให้การต้อนรับ โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานในพิธีสงฆ์ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ณ ปะรำพิธีบริเวณราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) จากนั้นจัดตั้งริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ริ้วขบวนของกระทรวงแรงงาน และ ริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงาน จำนวน 17 องค์กร ได้เคลื่อนขบวนไปยังบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงแรงงาน และผู้ใช้แรงงานเคลื่อนขบวนไปยังลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
จากนั้น พลตำรวจเอก อดุลย์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมทั้งแนะนำนายพนัส ไทยล้วน ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ ซึ่งได้ยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อต่อนายกรัฐมนตรีด้วย สำหรับข้อเรียกร้องประกอบด้วย (1) ขอให้แก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยกำหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุที่ 60 ปี (2) ปรับฐานการรับเงินบำนาญให้มีอัตราเริ่มต้นที่ 5,000 บาทต่อเดือน (3) ให้ผู้ประกันตนที่พ้นสภาพการเป็น มาตรา 33 และรับบำนาญให้มีสิทธิสมัครมาตรา 39 ได้โดยไม่ตัดสิทธิการรับเงินบำนาญ (4) ให้ประกันสังคมใช้ฐานค่าจ้างตามมาตรา 33 เดิม คำนวนเป็นฐานรับบำนาญให้ลูกจ้างที่พ้นจากผู้ประกันตนมาตรา 33 (5) ให้รัฐบาลกำหนดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นภาคบังคับที่นายจ้างต้องจัดให้มีขึ้น (6) ให้เร่งออกกฎหมายที่สนับสนุนระบบ ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ และยุติการแปรสภาพ (7) ให้ออกกฎหมายคุ้มครอง พัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบและมีสิทธิจัดตั้งองค์กรได้ (8) ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 (9) ให้แก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 ให้เป็นภาคบังคับและมีโทษอาญา และ (10) ให้รัฐบาลสั่งกระทรวงแรงงานปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 74 อย่างเคร่งครัดโดยให้นายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลร่วมกันดำเนินการตัดสินใจโดยเฉพาะระบบแรงงานสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวคำปราศรัยในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติว่า วันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของ พี่น้องคนทำงาน ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ประเทศมีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่น ๆ รัฐบาลมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีภาคการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการผลิต ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาพี่น้องแรงงาน ให้เป็นผู้มีความสามารถมีศักยภาพเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำให้พี่น้องได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ทั้งด้านการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือ การคุ้มครองแรงงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีหลักประกันทางสังคมที่จะส่งผลในด้าน /การมีรายได้...
การมีรายได้สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับข้อเรียกร้องในปีนี้ เป็นงานที่รัฐบาลได้ดำเนินการแล้วและบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้ข้อเรียกร้องมีการดำเนินการต่อไป อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับพี่น้องแรงงานและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันหารือและพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของพี่น้องแรงงาน ให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติที่น่าสนใจในปีนี้ อาทิ การให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน บูธนิทรรศการ เล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมรับชมคอนเสิร์ตจากศิลปินแกรมมี่ โกลด์ จนถึงเวลา 22.00 น.


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ