'แอมเวย์’ เลือก 'SEAC’ จัดอบรม “Outward Mindset” ทั่วเอเชีย – ยึดความต้องการ ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ปรับมุมคิดพลิกมุมมอง นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Monday May 7, 2018 14:39 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ ตั้งเป้าอบรมทีมงานบริหารและบุคลากรของแอมเวย์ในทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพราะรักในสิ่งที่ทำและให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทั้งในไทยและอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง SEAC (เอสอีเอซี หรือ South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง จึงได้รับความเชื่อมั่นจากแอมเวย์ (Amway) จัดอบรมเรื่อง "แนวคิด Outward Mindset – ยึดความต้องการของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง" ครอบคลุมสำหรับผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงผู้จัดการของแอมเวย์ในทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยการอบรมจะเน้นในเรื่องความเป็นผู้นำที่ควรมีจิตใจรับใช้บริการผู้อื่น (Servant Leadership) ที่เริ่มจากการเอาแนวคิด 'Outward Mindset' มาปรับใช้ จนเกิดการปรับมุมคิดพลิกมุมมอง นึกถึงความต้องการของคนรอบด้านก่อนเสมอ เพื่อนำไปสู่การผสานพลังของบุคลากรภายในเพื่อสร้างให้เกิดแรงผลักดันให้นักธุรกิจแอมเวย์เติบโต อันจะเป็นแรงสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้ยังเป็นการตอกย้ำให้ทีมงานของแอมเวย์นำแนวคิดนี้เข้ามามีบทบาทในทุกแง่มุมของการทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานกล้าที่จะเปลี่ยนมุมมอง ตลอดจนสามารถปรับพฤติกรรมการทำงานของตนเองเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายสำคัญขององค์กร คือ การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าผ่านนักธุรกิจแอมเวย์ SEAC และ The Arbinger Institute สถาบันชั้นนำทางด้านการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์กรระดับโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกันสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิด 'Outward Mindset' ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการปูเส้นทางให้แก่บุคลากรภายในองค์กรสู่การปรับเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ตลอดจนสามารถปลดล็อคพฤติกรรมและความสามารถที่ซ่อนอยู่ เพื่อผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ ที่ยั่งยืนขององค์กร นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ เอสอีเอซี (SEAC) กล่าวว่า "SEAC เน้นย้ำเสมอว่าการเป็นผู้นำที่ดี ต้องเริ่มต้นจากการมีจิตใจรับใช้ให้บริการผู้อื่น (Servant Leadership) มุ่งตอบสนองความต้องการของพนักงานและผู้ได้รับบริการจากองค์กรเป็นอันดับแรก พร้อมเน้นกระตุ้นและสนับสนุนให้พนักงานค้นพบและพัฒนาความสามารถ ซึ่งจะทำให้เป็นผู้นำที่ดีได้มากกว่าผู้นำที่คิดถึงแต่ตัวเอง โดยการจะก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นได้ ต้องนำแนวคิด 'Outward Mindset' หรือ 'ยึดความต้องการของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง' เข้ามาปรับใช้ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ให้ความสำคัญและนึกถึงผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอ การคิดแบบนี้จะทำให้ทีมงานตั้งคำถามว่า 'เราจะทำอย่างไรได้บ้างที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้องค์กรประสบความสำเร็จ' ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ลดการทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้ผลประกอบการเติบโต องค์กรก็จะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น" "SEAC ได้อบรมทีมผู้บริหารและผู้จัดการของแอมเวย์ไปแล้วกว่า 500 คน ในการนี้ SEAC มุ่งหวังให้ทีมงานได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง จนสามารถนำความรู้มาต่อยอดให้เกิดเป็นรูปธรรม นำเอาไปปฏิบัติ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ตนเองและองค์กรได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังมีการจัดหลักสูตร 'Train the Trainer' เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวคิด 'Outward Mindset' ให้แก่เทรนเนอร์และที่ปรึกษาภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำมาอบรมบุคลากรท่านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง" นางอริญญากล่าวเสริม นางกนกวรรณ ศิริไพบูลย์ Regional Talent Development Head - APAC จากแอมเวย์ กล่าวว่า "ผู้นำที่มีจิตใจรับใช้ให้บริการผู้อื่น (Servant Leadership) คือ สิ่งที่ทางแอมเวย์ยึดมั่นปฏิบัติเสมอมา ซึ่งกุญแจสำคัญในการพัฒนาผู้นำองค์กรไปสู่หลักความคิดนี้ ต้องเริ่มต้นจากการปรับ 'Mindset' หรือ การเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่าเป้าหมายและประโยชน์ของคนอื่นก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าตนเอง สำหรับแอมเวย์ ทั้งบุคลากรภายในและนักธุรกิจแอมเวย์เปรียบเสมือนหัวใจแก่นสำคัญของบริษัท ผู้นำต้องให้ความสำคัญแก่ทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมจับมือกัน มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรเพื่อความสำเร็จและการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพของทั้งสองฝ่าย และสามารถเป็นกำลังสำคัญขององค์กรต่อไป" หลักสูตร Outward Mindset ของ SEAC จึงมีส่วนเสริมสร้างศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปูเส้นทางให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้า อาทิ แอมเวย์ ให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Outward Mindset จะมีส่วนทำให้บุคลากรขององค์กรได้เห็นความสำคัญของการปรับ Mindset หรือมุมมองและทัศนคติในการทำงานอย่างแท้จริง และสามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้อย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งนับเป็นคุณค่าด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับทั้งบุคลากรและตัวองค์กร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ