อบรมคูปองครู 2561 – หลักสูตรพลศึกษา ระดับชั้นประถม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 17:40:11 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--คลับอะคาเดเมีย

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ร่วมมือกับสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ: การปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมโอลิมปิก สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ" ใน "โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561" ของ สพฐ. มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อหลักสูตร: "ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ: การปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมโอลิปิก สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ" (รหัสหลักสูตร 612121025)

เนื้อหา: ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสอนค่านิยมโอลิมปิค (Olympic Values) ทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนค่านิยมโอลิมปิค 5 ประการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการ และวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ: ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนค่านิยมโอลิมปิคในชั้นเรียนได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ

กิจกรรมการอบรม: การบรรยาย ลงมือปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม (ฝึกการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้ครูนำไปใช้ในโรงเรียน) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทดลองฝึกสอนในชั้นเรียน

กลุ่มเป้าหมาย: ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาทุกสาระวิชา
ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม: (รอบละ 60 ที่เท่านั้น)
- กรุงเทพมหานคร (ณ กรมพลศึกษา สนามศุภชลาศัย)จำนวน 6 รอบ
(7-8 ก.ค., 21-22 ก.ค., 4-5 ส.ค., 18-19 ส.ค., 1-2 ก.ย., 15-16 ก.ย.)
- ปัตตานี (ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี) จำนวน 3 รอบ
(30 มิ.ย.-1 ก.ค., 28-29 ก.ค., 25-26 ส.ค.)
- สงขลา (ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่) จำนวน 3 รอบ
(14-15 ก.ค., 11-12 ส.ค., 8-9 ก.ย.)
ค่าลงทะเบียน: 6,600 บาท/ท่าน (รวมที่พัก 1 คืน)
สอบถามเพิ่มเติม: โทรศัพท์ 081 958 0085 และ line: @clubacademia
เว็บไซต์: www.clubacademia.co.th/training
ครูที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่ www.training.obec.go.th ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. นี้
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง